Fizzics DraftPour

4,200,000

  • Cắm trực tiếp qua cổng USB hoặc 2 pin AA (không bao gồm).
  • Chứa được tất cả các loại lon và chai có kích thước khác nhau, bao gồm chai 500ml và 750ml.
  • Tốc độ xử lý bia nhanh hơn tới 25% so với thế hệ cũ.
  • Thiết kế DraftPour lớn hơn nhưng vẫn nặng dưới 4lbs để mang đi mọi nơi.